Skip to main content

Máte už fyzioterapeutický poukaz FT?


NEVOLEJTE A NEOBJEDNÁVEJTE SE ZDE

S fyzioterapeutickým poukazem FT se obracejte přímo na pracoviště fyzioterapie na poliklinice Zahradníkova (541 552 202)

Komplexní diagnostika pohybového aparátu

onemocnění svalů, kloubů, bolestivých a poúrazových stavů
všech neurologických onemocnění dospělých
Zašlete SMS na tel číslo 776 137 776 s textem OBJEDNAT a my se Vám ozveme

Provoz ambulance

Přijímáme dospělé pacienty

K vyšetření přijímáme jen pacienty s doporučením od praktického (registrujícího) lékaře či lékaře specialisty (žádanka na vyšetření/ošetření K).

Ošetříme však i pacienty bez doporučení od lékaře, kteří mají:

  • bolesti zad
  • vadné držení těla, skoliozu
  • plochonoží
  • bolesti kloubů (kolen, kyčlí, syndrom zmrzlého ramena a jiné)
  • artrozu  kolen a kyčlí, drobných kloubů na rukou
  • úponové entezopatie (např. tenisový a golfový loket)
  • poúrazové stavy
  • pooperační stavy (stavy po operacích páteře, totálních endoprotézách, po operacích zlomenin, po operacích syndromu karpálního tunelu)
  • revmatologická onemocnění (revmatoidní artritida, spondylartritida a jiné)
  • neurologická onemocnění (ochrnutí nervů, stavy po mozkových příhodách, syndrom karpálního tunelu, Parkinsonova nemoc, roztroušená skleroza a jiné)

Dopředu se objednejte

K vyšetření je nutné se vždy dopředu objednat a termín vyšetření si zajistit jednou ze tří možností:

Zašlete SMS na tel číslo 776 137 776 s textem OBJEDNAT a my se Vám ozveme

ON-LINE OBJEDNÁNÍ

776 137 776

Stanovíme vám rehabilitační program

Na základě vyšetření u nás vám stanovíme rehabilitační program, který můžete absolvovat například zde v budově na pracovištích fyzioterapie na Poliklinice Zahradníkova či jakémkoliv jiném pracovišti fyzioterapie.

Máte už fyzioterapeutický poukaz FT? NEVOLEJTE A NEOBJEDNÁVEJTE SE ZDE

S fyzioterapeutickým poukazem FT se obracejte přímo na pracoviště fyzioterapie na poliklinice Zahradníkova (541 552 202) nebo

Jak se k nám dostanete?

Ordinace se nachází v přízemí Polikliniky Zahradníkova 8. Nejlépe je vstoupit bezbariérovým vchodem (3. vchod shora ze strany parku v oranžové části budovy) a ordinace je hned vpravo v přízemí.

MHD

Parkování

Ordinační doba

Pondělí 7:00 - 15:00
Útery 7:00 - 15:00
Středa 7:00 - 14:00
Čtvrtek 7:00 - 14:00
Pátek 7:00 - 12:00  

Kontakt:

MUDr. Monika Trubáková

ambulance: Zahradníkova 8, 602 00 Brno

kontakt pro zasílání zdravotnické dokumentace s osobními údaji jen na:

Služby

Plynové injekce

Rebox

Tejpování

Ceník placených služeb

(které nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění)
ošetření Reboxem
80
aplikace kineziotejpu
60 až 150
dle velikosti tejpu
aplikace crosstejpu
20
mřížkový tejp je vyroben z velmi jemné látky (viskózy)
aplikace plynových injekcí (1 sezení)
100
vyplnění formuláře pro komerční pojišťovnu
200
ohodnocení trvalých následků
300

Pro samoplátce

cílené vyšetření
510
kontrolní vyšetření
290
měkké a mobilizační techniky
250
edukace o pohybových návycích, ergonomii
290
reedukace pohybových schémat
330
Platba je možná pouze v hotovosti.

O nás

MUDr. Monika Trubáková má atestaci z Neurologie I. stupně a atestaci z Rehabilitace a fyzikální mediciny. Pracovala na Neurologické klinice FN Brno a pak do roku 2015 na Rehabilitačním oddělení FN Brno. Kromě lékařské praxe se věnovala výuce na Fakultě sportovních studií MU Brno a teoretické výuce v Masérské a trenérské škole Mgr. et Mgr. et Bc. Šimáčka.

Máme smlouvy se všemi zdravotními pojišťovnami

U pojištěných klientů je vyšetření rehabilitačním lékařem hrazené ze zdravotního pojištění.

K placeným službám (které nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění) patří aplikace tejpů, reboxu a plynových injekcí.

Informace pro pacienty o zpracování osobních údajů

Správce MUDr. Monika Trubáková, s.r.o, provozovna Zahradníkova 8, 602 00 Brno, IČ 04490673 je na základě platného oprávnění k poskytování zdravotních služeb poskytovatelem zdravotních služeb v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách. 

V souvislosti s poskytováním zdravotní péče jsme povinni o Vás – pacientovi, shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro poskytnutí a vykázání zdravotní péče, přičemž rozsah shromažďovaných osobních údajů vyplývá z platné právní úpravy. Pokud evidujeme Vaše osobní údaje nad rámec povinností, které nám stanoví právní předpis, vyžádáme si vždy předem Váš písemný souhlas. 

Vaše osobní údaje shromažďujeme a používáme výhradně v souvislosti s poskytováním zdravotní péče Vaší osobě. Rovněž jsme povinni Vaše osobní údaje sdělovat při vykazování hrazené zdravotní péče a plnění dalších zákonných povinností, například daňové a účetní povinnosti a v rámci hlášení do registrů některých nemocí stanovených zákonem.Vaše osobní údaje sdělujeme oprávněným subjektům a institucím pouze v případech, kdy je nám tato povinnost uložena právním předpisem. Osoby, které mají možnost se s těmito Vašimi osobními údaji seznamovat, jsou rovněž zákonem zavázány k ochraně osobních údajů a povinné mlčenlivosti.

Údaje vedené o Vás ve zdravotnické dokumentaci obsahují zejména skutečnosti nutné pro identifikaci Vaší osoby, údaje o provedených vyšetřeních, případně o zjištěné diagnóze, léčbě, předepsaných léčivých přípravcích, případně zdravotnických prostředcích, výsledcích komplexních a kontrolních vyšetření, eventuálně Váš informovaný souhlas nebo nesouhlas s jednotlivými zákroky a léčbou. 

Vaše osobní údaje shromažďujeme po dobu, kterou stanoví právní předpisy. Zejména lze odkázat na vyhlášku č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, která stanoví dobu, po kterou je nezbytné uchovávat zdravotnickou dokumentaci pacienta. Dále lze odkázat na právní předpisy ve vztahu k účetnictví a daňovým povinnostem, které rovněž vymezují archivační dobu, po kterou je nutno písemnosti prokazující poskytnutí zdravotní péče archivovat. V případech plnění smluvní povinnosti, například v případech poskytnutí zdravotní péče, která není hrazena z veřejného zdravotního pojištění, evidence Vašich kontaktů v objednávkovém systému aj., shromažďujeme tyto osobní údaje po dobu jednoho roku od doby, kdy Vám přestala být poskytována zdravotní péče naším zdravotnickým zařízením nebo do doby odvolání Vaše souhlasu.

Vaše práva při poskytování zdravotních služeb v souvislosti se shromažďováním osobních údajů

Jako pacient máte právo na přístup ke svým osobním údajům. Pokud shledáte, že nejsou vedeny osobní údaje správně či jsou nepřesné, máte právo požádat o opravu svých osobních údajů. Rovněž máte právo na výmaz svých osobních údajů v rozsahu dobrovolně poskytnutých osobních údajů, tj. v rámci plnění smluvní povinností. Naopak se nelze domáhat výmazu osobních údajů, které je poskytovatel zdravotních služeb povinen shromažďovat, a to na základě právní povinnosti (povinnost uložená právní předpisem), tj. v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb, které Vám poskytuje.

Jako pacient můžete podat stížnost u dozorového úřadu, pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů dochází k porušení právních předpisů o ochraně osobních údajů. Stížnost můžete podat u dozorového úřadu, kterým je pro území ČR Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 (www.uoou.cz). 

MUDr.Monika Trubáková, jednatelka