Skip to main content

Ceník placených služeb

(které nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění)
ošetření Reboxem
80
aplikace kineziotejpu
60 až 150
dle velikosti tejpu
aplikace crosstejpu
20
mřížkový tejp je vyroben z velmi jemné látky (viskózy)
aplikace plynových injekcí (1 sezení)
100
vyplnění formuláře pro komerční pojišťovnu
200
ohodnocení trvalých následků
300

Pro samoplátce

cílené vyšetření
510
kontrolní vyšetření
290
měkké a mobilizační techniky
250
edukace o pohybových návycích, ergonomii
310
Platba je možná pouze v hotovosti.